Natural History Photographs


Mine of Aulagromyza populicola on Populus spec.
Almere, the Netherlands; 11 October 2015.
Mine of Aulagromyza similis
on Knautia arvensis
Rohrhardsberg (Schwarzwald), Germany; 24 July 2018.