Natural History Photographs


Interactions among animals and plants
Leaf mines


Caused by Diptera
Chromatomyia soldanellae Pegomya solenni Cheilosia fasciata
Agromyzidae Anthomyiidae Syrphidae


Caused by Lepidoptera
Chromatomyia soldanellae Cheilosia fasciata
Gracillariidae Lyonetiidae
Chromatomyia soldanellae Cheilosia fasciata
Nepticulidae Tischeriidae