Natural History Photographs


Metazoa - Protostomia - Arthropoda
Insecta


PTERYGOTA
Ephemeroptera


METAPTERYGOTA
Odonata
Anisoptera Zygoptera


NEOPTERA
Polyneoptera
Dermaptera Plecoptera


ORTHOPTERIDA
Orthoptera Phasmatodea


DICTYOPTERA
Mantodea Blattaria Isoptera


Eumetabola
PARANEOPTERA
Psocoptera Hemiptera


HOLOMETABOLA
Coleoptera Strepsiptera


NEUROPTERIDA
Neuroptera Rhaphidioptera Megaloptera


HYMENOPTERIDA
Hymenoptera


PANORPIDA
Antliophora
Mecoptera Diptera


Amphiesmenoptera
Lepidoptera Trichoptera